صفحه مناسب براي چاپگر


گزارش تصویری سینمای ما از مراسم افتتاحیه فیلم «تنها دوبار زندگی می‌کنیم»