دانلود


صفحه مناسب براي چاپگر


بیانیه هیات مدیره خانه سینما خطاب به دولت یازدهم
اجازه ندهيد سهم‌خواهان و رانت جویانی که هشت سال شیره مادی سینمای ایران را مکیدند از در دیگری وارد شوند


سينماي ما- هیات مدیره‌ خانه سینما در جدیدترین بیانیه‌اش درخواست کرده است تا دولت آینده و مدیران آن نسبت به تأسیس و راه‌اندازی نظامات شبه‌صنفی در این روزهای انتقالی حساس باشند.هیات مدیره خانه سینما در بیانیه‌اش آورده است: در اولین روزهای آغاز به کار یازدهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و در دوران انتقال قدرت اجرایی، واگذاری‌های شتابزده در حوزه اقتصاد، استخدام‌ها و برکناری های بی‌حساب و کتاب و نظایر آن که آثار و تبعات خسارت‌باری برای این دولت به دنبال خواهد داشت باعث می شود رخدادهای حوزه فرهنگ کمتر به چشم آید.

حل و فصل مشکلات عمیق در حوزه فرهنگ اگر دشوارتر از دیگر عرصه ها نباشد به اندازه آنها همت می طلبد. خوشبختانه اشراف رئیس جمهور منتخب در مناظره های انتخاباتی بر حوزه سینما و مشکلات آن، نوید تلاش، عزم و اراده ای شایسته برای استقرار نظام واقعی صنفی بوده است.

اقدامات دامنه‌داری که از حدود چهار سال قبل از سوی مسئولان دولت دهم در عرصه سینما در مخالفت با نظام صنفی مستقل آغاز شده بود، علیرغم صدور دستور موقت شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، همچنان از سوی مدیران و کارگزاران دولتی در آخرین روزهای کاری ایشان با همان شدت وحدت ادامه دارد و سیاست رسوای صنف‌سازی و تلاش برای جامه قانونی پوشاندن بر آنها در گام آخر، کانون کارگردانان سینمای ایران را هدف گرفته است و درصدد است بی توجه به سابقه بیست ساله آن، تشکیلات تازه ای را بنا نهد که البته کوشش عبثی است.

تجربه های دوره اخیر نشان داده است مشابه‌سازی برای نظام صنفی اصیل مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد و خانه سینما و اصناف عضو آن همانند دو سال گذشته از این گردنه نیز با موفقیت عبور خواهند کرد. در عین حال لازم است دولت آینده و مدیران آتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این رخداد را نیز هم‌سنگ سایر تحرکات زیانبار در حوزه های اقتصاد و سیاست و ... ارزیابی کرده و نسبت به تأسیس و راه اندازی نظامات شبه صنفی در این روزهای انتقالی حساس باشند و اجازه ندهند که سهم‌خواهان و رانت جویانی که هشت سال شیره مادی سینمای ایران را مکیدند از در دیگری وارد شوند.