اخبــار فـوری
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

سينماي جهان در يك نگاه كوتاه

صوفيا نصرالهي: 2013 براي سينما سال خوبي بود. فيلم‌هاي مهم كم نداشتيم و فيلم‌هاي خوب و حتي جريان‌ساز ديديم.آلفونسو كوارون با «جاذبه» بعد از «آواتار»دستاورد فني بزرگی در سينما داشت. در يك نماي كلي بنظر مي‌رسد 2014 هم لحظات خوبي را با فيلم‌هاي خوب خواهيم گذراند ...

ادامه خبر يكشنبه 8 دي 1392

فضاي فيلم‌ام بيرحمانه است

فيلمنامه فيلم «مشاور» رايدلي اسكات را كورمك مك‌كارتي نوشته اما همكاري اين دو نفر نتوانست منتقدان و تماشاگران را چندان راضي كند...

ادامه خبر سه شنبه 3 دي 1392

تمـــــــــاشــــاخــــانـه